30 días de palabras: día 26

December 27, 2012 - 30 días de palabras / words

When you don’t have anything, then you have everything.
Mother Teresa

› tags: 30 días de palabras / 30 días de palabras: día 26 / día 26 / mother teresa /